Samlausn er vettvangur fyrir áætlun fjögurra sorpsamlaga um meðhöndlun úrgangs fram til ársins 2020. Samlögin eru Sorpurðun Vesturlands hf., SORPA bs., Sorpeyðingarstöð Suðurnesja sf. og Sorpstöð Suðurlands bs. Samanlagt starfssvæði er frá Gilsfjarðarbotni í vestri og að Markarfljóti í austri.
25.9.2009 09:10:00

Endanleg útgáfa að sameiginlegri svæðisáætlun er komin út

Endanleg útgáfa að svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs hjá 34 sveitarfélögum á Suðvesturlandi fyrir tímabilið 2009 – 2020 er komin út.

Sorpsamlög sveitarfélaganna á svæðinu þ.e. SORPA bs., Sorpurðun Vesturlands hf., Sorpstöð Suðurlands bs. og Sorpeyðingarstöð Suðurnesja sf. gerðu með sér samkomulag þann 12. feb. 2008 að standa sameiginlega að endurskoðun áætlunarinnar samkvæmt lögum nr. 55/2003, ásamt gerð umhverfismats áætlunarinnar sem nú er skylt að gera samkvæmt lögum nr. 105/2006. Fyrir liggur samþykkt svæðisáætlun fyrir sama svæði frá desember 2005 og byggir endurskoðunin á henni.

Ábyrgð á framkvæmd endurskoðunarinnar var í höndum sérstakrar verkefnisstjórnar samningsaðilanna. Aðalráðgjafar hennar voru MANNVIT verkfræðistofa á Íslandi og WSP ráðgjöf í Svíþjóð.  

Í samræmi við 7. gr. laga nr. 105/2006 var tillagan auglýst ásamt umhverfisskýrslu 15. Janúar 2009 og gefinn 6 vikna lögbundinn frestur til að koma á framfæri athugasemdum varðandi umhverfisáhrif áætlunarinnar. Fresturinn rann út 1.mars 2009. Alls bárust 9 athugasemdir og bréf, frá einstaklingum, sveitarfélögum, samtökum og stofnunum.

Endanlega útgáfu að endurskoðaðri áætlun er að finna hér á heimasíðunni og á heimasíðum sorpsamlaganna. Í lokadrögunum er tekin saman greinargerð um hvernig umhverfissjónarmið hafa verið felld inn í áætlunina og hvernig höfð hefur verið hliðsjón af athugasemdum sem bárust ásamt rökstuðningi fyrir endanlegri áætlun.